This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Ceftarolin v otázkách a odpovědích

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha

1. Čím se liší ceftarolin od ostatních cefalosporinů dostupných na našem trhu? Cefalosporiny podle spektra účinku dělíme tradičně do 4 generací. Ceftarolin pak patří do 5. generace cefalosporinů. Jeho unikátní vlastností je účinnost na oxacilin rezistentní kmeny S. aureus (methicilin rezistentní S. aureus [dále jen „MRSA“]). V České republice je v současnosti jediným cefalosporinem s touto vlastností. Podstatou rezistence k oxacilinu a všem ostatním beta-laktamům jsou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu