This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Ceftarolin v otázkách a odpovědích

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha

1. Čím se liší ceftarolin od ostatních cefalosporinů dostupných na našem trhu? Cefalosporiny podle spektra účinku dělíme tradičně do 4 generací. Ceftarolin pak patří do 5. generace cefalosporinů. Jeho unikátní vlastností je účinnost na oxacilin rezistentní kmeny S. aureus (methicilin rezistentní S. aureus [dále jen „MRSA“]). V České republice je v současnosti jediným cefalosporinem s touto vlastností. Podstatou rezistence k oxacilinu a všem ostatním beta-laktamům jsou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu