This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Ceftarolin v otázkách a odpovědích

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha

1. Čím se liší ceftarolin od ostatních cefalosporinů dostupných na našem trhu? Cefalosporiny podle spektra účinku dělíme tradičně do 4 generací. Ceftarolin pak patří do 5. generace cefalosporinů. Jeho unikátní vlastností je účinnost na oxacilin rezistentní kmeny S. aureus (methicilin rezistentní S. aureus [dále jen „MRSA“]). V České republice je v současnosti jediným cefalosporinem s touto vlastností. Podstatou rezistence k oxacilinu a všem ostatním beta-laktamům jsou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu