This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Ceftarolin v otázkách a odpovědích

Dana Němcová

Oddělení klinické mikrobiologie Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha

1. Čím se liší ceftarolin od ostatních cefalosporinů dostupných na našem trhu? Cefalosporiny podle spektra účinku dělíme tradičně do 4 generací. Ceftarolin pak patří do 5. generace cefalosporinů. Jeho unikátní vlastností je účinnost na oxacilin rezistentní kmeny S. aureus (methicilin rezistentní S. aureus [dále jen „MRSA“]). V České republice je v současnosti jediným cefalosporinem s touto vlastností. Podstatou rezistence k oxacilinu a všem ostatním beta-laktamům jsou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu