This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Časná léčba karcinomu prostaty léky cílenými proti androgennímu receptoru

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Léky cílené proti androgennímu receptoru (androgen receptor-targeted agents – ARTA) byly původně určeny jen nemocným s metastatickým kastračně refrakterním karcinomem prostaty (mCRPC). Novější klinické studie však ukazují, že léčba ARTA významně prodlužuje celkové i bezpříznakové přežití i v dřívějších fázích onemocnění, tedy i u pacientů s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC) a také u nemetastatického CRPC (nmCRPC). Tyto léky jsou vysoce účinné a zároveň...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu