This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Časná léčba karcinomu prostaty léky cílenými proti androgennímu receptoru

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Léky cílené proti androgennímu receptoru (androgen receptor-targeted agents – ARTA) byly původně určeny jen nemocným s metastatickým kastračně refrakterním karcinomem prostaty (mCRPC). Novější klinické studie však ukazují, že léčba ARTA významně prodlužuje celkové i bezpříznakové přežití i v dřívějších fázích onemocnění, tedy i u pacientů s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC) a také u nemetastatického CRPC (nmCRPC). Tyto léky jsou vysoce účinné a zároveň...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu