This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Časná léčba karcinomu prostaty léky cílenými proti androgennímu receptoru

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Léky cílené proti androgennímu receptoru (androgen receptor-targeted agents – ARTA) byly původně určeny jen nemocným s metastatickým kastračně refrakterním karcinomem prostaty (mCRPC). Novější klinické studie však ukazují, že léčba ARTA významně prodlužuje celkové i bezpříznakové přežití i v dřívějších fázích onemocnění, tedy i u pacientů s metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC) a také u nemetastatického CRPC (nmCRPC). Tyto léky jsou vysoce účinné a zároveň...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu