This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

C 64 a mirákl

Jindřich Fínek

Onkologická klinika FN Plzeň

Vždy, když jsme s primářem Vladimírem Kozou blahé paměti, zakladatelem Hemato-onkologického oddělení FN v Plzni, a vedením naší nemocnice vyjednávali o rozpočtech na příští rok, rád argumentoval: „Kdyby dnes žil Ing. Lux, byl by zůstal naživu.“ Myslel tím obrovský rozvoj diagnostických možností hematologických malignit a zcela jedinečné léčebné výsledky hematoonkologie, které zcela zvrátily osud většiny nemocných. Já stál opodál a tiše záviděl, sice...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu