This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

C 64 a mirákl

Jindřich Fínek

Onkologická klinika FN Plzeň

Vždy, když jsme s primářem Vladimírem Kozou blahé paměti, zakladatelem Hemato-onkologického oddělení FN v Plzni, a vedením naší nemocnice vyjednávali o rozpočtech na příští rok, rád argumentoval: „Kdyby dnes žil Ing. Lux, byl by zůstal naživu.“ Myslel tím obrovský rozvoj diagnostických možností hematologických malignit a zcela jedinečné léčebné výsledky hematoonkologie, které zcela zvrátily osud většiny nemocných. Já stál opodál a tiše záviděl, sice...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu