This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2015 Czech edition

C 64 a mirákl

Jindřich Fínek

Onkologická klinika FN Plzeň

Vždy, když jsme s primářem Vladimírem Kozou blahé paměti, zakladatelem Hemato-onkologického oddělení FN v Plzni, a vedením naší nemocnice vyjednávali o rozpočtech na příští rok, rád argumentoval: „Kdyby dnes žil Ing. Lux, byl by zůstal naživu.“ Myslel tím obrovský rozvoj diagnostických možností hematologických malignit a zcela jedinečné léčebné výsledky hematoonkologie, které zcela zvrátily osud většiny nemocných. Já stál opodál a tiše záviděl, sice...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu