This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Bronchopulmonální neurondokrinní nádor

Pavel Vítek1, Hana Šiffnerová2

1 ÚVN Praha, onkologické oddělení
2 Onkologické oddělení Nemocnice české Budějovice a.s.

Žena, 42 let, příznaky 6 měsíců, suchý kašel, sípání, námahová dušnost, bolesti v pravé polovině hrudníku, celková slabost.   7/2005: vyšetření: RTG plic, CT plic, bronchoskopie, markery chromogranin A (CgA), neuron specifická enoláza (NSE). Nálezy: hypervaskulární endobronchiální léze v bronchus intermedius, redukce objemu pravého dolního laloku, obstrukce bronchus intermedius, retence hlenu; cytologický nález – epiteliální nádorová léze, neuroendokrinní...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu