This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 2/2017 Czech edition

Bronchopulmonální neurondokrinní nádor

Pavel Vítek1, Hana Šiffnerová2

1 ÚVN Praha, onkologické oddělení
2 Onkologické oddělení Nemocnice české Budějovice a.s.

Žena, 42 let, příznaky 6 měsíců, suchý kašel, sípání, námahová dušnost, bolesti v pravé polovině hrudníku, celková slabost.   7/2005: vyšetření: RTG plic, CT plic, bronchoskopie, markery chromogranin A (CgA), neuron specifická enoláza (NSE). Nálezy: hypervaskulární endobronchiální léze v bronchus intermedius, redukce objemu pravého dolního laloku, obstrukce bronchus intermedius, retence hlenu; cytologický nález – epiteliální nádorová léze, neuroendokrinní...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu