This site is intended for healthcare professionals

Pain News 2/2015 Czech edition

Bolest užitečná, bolest potřebná

 Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Bolesti se bojíme, může však být bolest i příjemná? Ano, může, známe ji všichni, je svalová a uklidňující po fyzickém výkonu. A potřebná bolest? Varuje před nemocí, varuje před úrazem. Většinu bolestí si přivodíme sami svými nemoudrými volnočasovými aktivitami. Jak příjemné by bylo, kdyby nás koleno začalo pálit před pádem z kola, kdyby nás bolest ruky upozorňovala na to, že rychlost...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu