This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Blokátory protonové pumpy

Petr Dítě

Fakultní nemocnice Brno

Žaludeční sekrece kyseliny solné je zajištěna prostřednictvím nervových a hormonálních stimulů. Tento fyziologický proces je kontrolován díky řadě sekundárních mesengerů, jejichž prostřednictvím se aktivují a uvolňují látky mající již specifickou receptorovou vazbu, jako tomu je u gastrinu, acetylcholinu, histaminu a prostaglandinů. Stimulační efekt acetylcholinu a gastrinu je mediován ovlivněním cytosolového kalcia, zatímco efekt histaminu je...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu