This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Blokátory protonové pumpy

Petr Dítě

Fakultní nemocnice Brno

Žaludeční sekrece kyseliny solné je zajištěna prostřednictvím nervových a hormonálních stimulů. Tento fyziologický proces je kontrolován díky řadě sekundárních mesengerů, jejichž prostřednictvím se aktivují a uvolňují látky mající již specifickou receptorovou vazbu, jako tomu je u gastrinu, acetylcholinu, histaminu a prostaglandinů. Stimulační efekt acetylcholinu a gastrinu je mediován ovlivněním cytosolového kalcia, zatímco efekt histaminu je...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu