This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Blokátory protonové pumpy

Petr Dítě

Fakultní nemocnice Brno

Žaludeční sekrece kyseliny solné je zajištěna prostřednictvím nervových a hormonálních stimulů. Tento fyziologický proces je kontrolován díky řadě sekundárních mesengerů, jejichž prostřednictvím se aktivují a uvolňují látky mající již specifickou receptorovou vazbu, jako tomu je u gastrinu, acetylcholinu, histaminu a prostaglandinů. Stimulační efekt acetylcholinu a gastrinu je mediován ovlivněním cytosolového kalcia, zatímco efekt histaminu je...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu