This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Blokátory protonové pumpy

Petr Dítě

Fakultní nemocnice Brno

Žaludeční sekrece kyseliny solné je zajištěna prostřednictvím nervových a hormonálních stimulů. Tento fyziologický proces je kontrolován díky řadě sekundárních mesengerů, jejichž prostřednictvím se aktivují a uvolňují látky mající již specifickou receptorovou vazbu, jako tomu je u gastrinu, acetylcholinu, histaminu a prostaglandinů. Stimulační efekt acetylcholinu a gastrinu je mediován ovlivněním cytosolového kalcia, zatímco efekt histaminu je...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu