This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2010 Czech edition

Blokátory protonové pumpy

Petr Dítě

Fakultní nemocnice Brno

Žaludeční sekrece kyseliny solné je zajištěna prostřednictvím nervových a hormonálních stimulů. Tento fyziologický proces je kontrolován díky řadě sekundárních mesengerů, jejichž prostřednictvím se aktivují a uvolňují látky mající již specifickou receptorovou vazbu, jako tomu je u gastrinu, acetylcholinu, histaminu a prostaglandinů. Stimulační efekt acetylcholinu a gastrinu je mediován ovlivněním cytosolového kalcia, zatímco efekt histaminu je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu