This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Biobanka – současná problematika s diskuzí o jejím potenciálu pro výzkum nádorových onemocnění

Nina Dusílková

Ústav patologické fyziologie & BIOCEV 1. LF UK a VFN v Praze

Biobanking patří k pomocným vědním disciplínám, které jsou široce multioborové a kromě biomedicínských problematik zahrnují širokou škálu otázek týkajících se etických pravidel, právních a sociálních aspektů, dále informačních technologií a tzv. big data. Současně jsou ostře sledovány problémy spojené s vícenásobným použitím vzorků a sdílením klinických dat. Definice v obecné biomedicínské rovině: biobanka je sbírka vzorků biologického materiálu a údajů o...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu