This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Biobanka – současná problematika s diskuzí o jejím potenciálu pro výzkum nádorových onemocnění

Nina Dusílková

Ústav patologické fyziologie & BIOCEV 1. LF UK a VFN v Praze

Biobanking patří k pomocným vědním disciplínám, které jsou široce multioborové a kromě biomedicínských problematik zahrnují širokou škálu otázek týkajících se etických pravidel, právních a sociálních aspektů, dále informačních technologií a tzv. big data. Současně jsou ostře sledovány problémy spojené s vícenásobným použitím vzorků a sdílením klinických dat. Definice v obecné biomedicínské rovině: biobanka je sbírka vzorků biologického materiálu a údajů o...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu