This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 2/2022 Czech edition

Biobanka – současná problematika s diskuzí o jejím potenciálu pro výzkum nádorových onemocnění

Nina Dusílková

Ústav patologické fyziologie & BIOCEV 1. LF UK a VFN v Praze

Biobanking patří k pomocným vědním disciplínám, které jsou široce multioborové a kromě biomedicínských problematik zahrnují širokou škálu otázek týkajících se etických pravidel, právních a sociálních aspektů, dále informačních technologií a tzv. big data. Současně jsou ostře sledovány problémy spojené s vícenásobným použitím vzorků a sdílením klinických dat. Definice v obecné biomedicínské rovině: biobanka je sbírka vzorků biologického materiálu a údajů o...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu