This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Azacitidin za hranicemi MDS, použití v terapii starších nemocných s AML

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Akutní myeloidní leukemie (AML) je onemocnění především staršího věku s významně vzrůstající incidencí u nemocných nad 60 let. Přes polovinu nemocných je diagnostikováno ve věku nad 65 let a třetina z nich je starších 75 let. Je tedy zřejmé, že v terapii většiny těchto nemocných jsme odkázáni na jiné přístupy, než jakým je intenzivní léčba reprezentovaná například klasickým režimem 3 + 7....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu