This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Azacitidin za hranicemi MDS, použití v terapii starších nemocných s AML

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Akutní myeloidní leukemie (AML) je onemocnění především staršího věku s významně vzrůstající incidencí u nemocných nad 60 let. Přes polovinu nemocných je diagnostikováno ve věku nad 65 let a třetina z nich je starších 75 let. Je tedy zřejmé, že v terapii většiny těchto nemocných jsme odkázáni na jiné přístupy, než jakým je intenzivní léčba reprezentovaná například klasickým režimem 3 + 7....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu