This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Azacitidin za hranicemi MDS, použití v terapii starších nemocných s AML

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Akutní myeloidní leukemie (AML) je onemocnění především staršího věku s významně vzrůstající incidencí u nemocných nad 60 let. Přes polovinu nemocných je diagnostikováno ve věku nad 65 let a třetina z nich je starších 75 let. Je tedy zřejmé, že v terapii většiny těchto nemocných jsme odkázáni na jiné přístupy, než jakým je intenzivní léčba reprezentovaná například klasickým režimem 3 + 7....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu