This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Azacitidin za hranicemi MDS, použití v terapii starších nemocných s AML

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Akutní myeloidní leukemie (AML) je onemocnění především staršího věku s významně vzrůstající incidencí u nemocných nad 60 let. Přes polovinu nemocných je diagnostikováno ve věku nad 65 let a třetina z nich je starších 75 let. Je tedy zřejmé, že v terapii většiny těchto nemocných jsme odkázáni na jiné přístupy, než jakým je intenzivní léčba reprezentovaná například klasickým režimem 3 + 7....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu