This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Azacitidin za hranicemi MDS, použití v terapii starších nemocných s AML

Anna Jonášová

1. interní klinika – klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha

Akutní myeloidní leukemie (AML) je onemocnění především staršího věku s významně vzrůstající incidencí u nemocných nad 60 let. Přes polovinu nemocných je diagnostikováno ve věku nad 65 let a třetina z nich je starších 75 let. Je tedy zřejmé, že v terapii většiny těchto nemocných jsme odkázáni na jiné přístupy, než jakým je intenzivní léčba reprezentovaná například klasickým režimem 3 + 7....

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu