This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Automasáže a relaxační cvičení při sekundárním lymfedému

Iva Hereitová

Lékařská fakulta UP, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni

Souhrn Sekundární lymfedém je závažné progredující onemocnění, které zatěžuje pacientky po karcinomu prsu na celý život. Včasná diagnostika a zahájení léčby lymfedému jsou velmi důležité, neboť vysoce zvyšují naději na úspěch léčby. Zlatým standardem kauzální léčby lymfedému je komplexní dekongestivní terapie, jejíž cíl obnáší redukci objemu otokem postižené části těla a zvýšení transportní kapacity lymfatického systému. Do popředí...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu