This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Automasáže a relaxační cvičení při sekundárním lymfedému

Iva Hereitová

Lékařská fakulta UP, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni

Souhrn Sekundární lymfedém je závažné progredující onemocnění, které zatěžuje pacientky po karcinomu prsu na celý život. Včasná diagnostika a zahájení léčby lymfedému jsou velmi důležité, neboť vysoce zvyšují naději na úspěch léčby. Zlatým standardem kauzální léčby lymfedému je komplexní dekongestivní terapie, jejíž cíl obnáší redukci objemu otokem postižené části těla a zvýšení transportní kapacity lymfatického systému. Do popředí...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu