This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Automasáže a relaxační cvičení při sekundárním lymfedému

Iva Hereitová

Lékařská fakulta UP, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni

Souhrn Sekundární lymfedém je závažné progredující onemocnění, které zatěžuje pacientky po karcinomu prsu na celý život. Včasná diagnostika a zahájení léčby lymfedému jsou velmi důležité, neboť vysoce zvyšují naději na úspěch léčby. Zlatým standardem kauzální léčby lymfedému je komplexní dekongestivní terapie, jejíž cíl obnáší redukci objemu otokem postižené části těla a zvýšení transportní kapacity lymfatického systému. Do popředí...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu