This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Automasáže a relaxační cvičení při sekundárním lymfedému

Iva Hereitová

Lékařská fakulta UP, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni

Souhrn Sekundární lymfedém je závažné progredující onemocnění, které zatěžuje pacientky po karcinomu prsu na celý život. Včasná diagnostika a zahájení léčby lymfedému jsou velmi důležité, neboť vysoce zvyšují naději na úspěch léčby. Zlatým standardem kauzální léčby lymfedému je komplexní dekongestivní terapie, jejíž cíl obnáší redukci objemu otokem postižené části těla a zvýšení transportní kapacity lymfatického systému. Do popředí...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu