This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2022 Czech Edition

Automasáže a relaxační cvičení při sekundárním lymfedému

Iva Hereitová

Lékařská fakulta UP, Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni

Souhrn Sekundární lymfedém je závažné progredující onemocnění, které zatěžuje pacientky po karcinomu prsu na celý život. Včasná diagnostika a zahájení léčby lymfedému jsou velmi důležité, neboť vysoce zvyšují naději na úspěch léčby. Zlatým standardem kauzální léčby lymfedému je komplexní dekongestivní terapie, jejíž cíl obnáší redukci objemu otokem postižené části těla a zvýšení transportní kapacity lymfatického systému. Do popředí...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu