This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Atypický karcinoid plic dlouhodobě léčený somatostatinovým analogem

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní tumory (NETy) představují heterogenní skupinu nádorů vycházejících z neuroendokrinního systému. Plicní NETy zahrnují jak tumory s nízkou či střední malignitou (typický a atypický karcinoid), tak tumory vysoce agresivní (velkobuněčný neuroendokrinní karcinom a malobuněčný karcinom). Atypický karcinoid představuje nádor s vyšším maligním potenciálem a agresivnějším chováním než typický karcinoid (TC). V době diagnózy má 50–70 % pacientů metastázy v regionálních lymfatických uzlinách a 25 %...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu