This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Atypický karcinoid plic dlouhodobě léčený somatostatinovým analogem

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní tumory (NETy) představují heterogenní skupinu nádorů vycházejících z neuroendokrinního systému. Plicní NETy zahrnují jak tumory s nízkou či střední malignitou (typický a atypický karcinoid), tak tumory vysoce agresivní (velkobuněčný neuroendokrinní karcinom a malobuněčný karcinom). Atypický karcinoid představuje nádor s vyšším maligním potenciálem a agresivnějším chováním než typický karcinoid (TC). V době diagnózy má 50–70 % pacientů metastázy v regionálních lymfatických uzlinách a 25 %...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu