This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Atypický karcinoid plic dlouhodobě léčený somatostatinovým analogem

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní tumory (NETy) představují heterogenní skupinu nádorů vycházejících z neuroendokrinního systému. Plicní NETy zahrnují jak tumory s nízkou či střední malignitou (typický a atypický karcinoid), tak tumory vysoce agresivní (velkobuněčný neuroendokrinní karcinom a malobuněčný karcinom). Atypický karcinoid představuje nádor s vyšším maligním potenciálem a agresivnějším chováním než typický karcinoid (TC). V době diagnózy má 50–70 % pacientů metastázy v regionálních lymfatických uzlinách a 25 %...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu