This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 3/2017 Czech edition

Atypický karcinoid plic dlouhodobě léčený somatostatinovým analogem

Beatrix Bencsiková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod Neuroendokrinní tumory (NETy) představují heterogenní skupinu nádorů vycházejících z neuroendokrinního systému. Plicní NETy zahrnují jak tumory s nízkou či střední malignitou (typický a atypický karcinoid), tak tumory vysoce agresivní (velkobuněčný neuroendokrinní karcinom a malobuněčný karcinom). Atypický karcinoid představuje nádor s vyšším maligním potenciálem a agresivnějším chováním než typický karcinoid (TC). V době diagnózy má 50–70 % pacientů metastázy v regionálních lymfatických uzlinách a 25 %...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu