This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Atypické léčebné odpovědi při imunoterapii

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Imunoterapie, využívající inhibice kontrolních bodů imunity, vyvolává odlišné typy léčebných odpovědí, které jsou obtížně hodnotitelné dosud používanými kritérii RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) 1.1. Přechodné zvětšení či vznik nových ložisek může imitovat progresi onemocnění a způsobit předčasné ukončení účinné léčby. Znalost dynamiky léčebných odpovědí, možnosti pseudoprogrese i opožděné odpovědi je tak pro objektivní hodnocení...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu