This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Atypické léčebné odpovědi při imunoterapii

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Imunoterapie, využívající inhibice kontrolních bodů imunity, vyvolává odlišné typy léčebných odpovědí, které jsou obtížně hodnotitelné dosud používanými kritérii RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) 1.1. Přechodné zvětšení či vznik nových ložisek může imitovat progresi onemocnění a způsobit předčasné ukončení účinné léčby. Znalost dynamiky léčebných odpovědí, možnosti pseudoprogrese i opožděné odpovědi je tak pro objektivní hodnocení...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu