This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Atypické léčebné odpovědi při imunoterapii

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Imunoterapie, využívající inhibice kontrolních bodů imunity, vyvolává odlišné typy léčebných odpovědí, které jsou obtížně hodnotitelné dosud používanými kritérii RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) 1.1. Přechodné zvětšení či vznik nových ložisek může imitovat progresi onemocnění a způsobit předčasné ukončení účinné léčby. Znalost dynamiky léčebných odpovědí, možnosti pseudoprogrese i opožděné odpovědi je tak pro objektivní hodnocení...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu