This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Atypické léčebné odpovědi při imunoterapii

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Imunoterapie, využívající inhibice kontrolních bodů imunity, vyvolává odlišné typy léčebných odpovědí, které jsou obtížně hodnotitelné dosud používanými kritérii RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) 1.1. Přechodné zvětšení či vznik nových ložisek může imitovat progresi onemocnění a způsobit předčasné ukončení účinné léčby. Znalost dynamiky léčebných odpovědí, možnosti pseudoprogrese i opožděné odpovědi je tak pro objektivní hodnocení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu