This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Atypické léčebné odpovědi při imunoterapii

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Imunoterapie, využívající inhibice kontrolních bodů imunity, vyvolává odlišné typy léčebných odpovědí, které jsou obtížně hodnotitelné dosud používanými kritérii RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) 1.1. Přechodné zvětšení či vznik nových ložisek může imitovat progresi onemocnění a způsobit předčasné ukončení účinné léčby. Znalost dynamiky léčebných odpovědí, možnosti pseudoprogrese i opožděné odpovědi je tak pro objektivní hodnocení...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu