This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Asociace pigmentové cholelitiázy s onemocněními tenkého střeva

Libor Vítek

4. Interní klinika a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze

Úvod Cholelitiáza je velmi častým onemocněním představujícím značnou ekonomickou zátěž pro každý zdravotní systém. Ačkoli většina žlučových kamenů je v průmyslových zemích cholesterolového původu, jsou i pigmentové kameny relativně frekventní, ale hlavně opomíjenou příčinou cholelitiázy. Uvádí se, že až 30 % kamenů cholecystektomizovaných pacientů obsahuje vápenaté soli bilirubinu.   Druhy a příčiny vzniku pigmentových kamenů...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu