This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Asociace pigmentové cholelitiázy s onemocněními tenkého střeva

Libor Vítek

4. Interní klinika a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze

Úvod Cholelitiáza je velmi častým onemocněním představujícím značnou ekonomickou zátěž pro každý zdravotní systém. Ačkoli většina žlučových kamenů je v průmyslových zemích cholesterolového původu, jsou i pigmentové kameny relativně frekventní, ale hlavně opomíjenou příčinou cholelitiázy. Uvádí se, že až 30 % kamenů cholecystektomizovaných pacientů obsahuje vápenaté soli bilirubinu.   Druhy a příčiny vzniku pigmentových kamenů...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu