This site is intended for healthcare professionals

Gastroenterology News 1/2011 Czech edition

Asociace pigmentové cholelitiázy s onemocněními tenkého střeva

Libor Vítek

4. Interní klinika a Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK v Praze

Úvod Cholelitiáza je velmi častým onemocněním představujícím značnou ekonomickou zátěž pro každý zdravotní systém. Ačkoli většina žlučových kamenů je v průmyslových zemích cholesterolového původu, jsou i pigmentové kameny relativně frekventní, ale hlavně opomíjenou příčinou cholelitiázy. Uvádí se, že až 30 % kamenů cholecystektomizovaných pacientů obsahuje vápenaté soli bilirubinu.   Druhy a příčiny vzniku pigmentových kamenů...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu