This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

ASCO 2017: Jsou mozkové metastázy melanomu léčitelné?

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Melanom patří k solidním nádorům, které nejčastěji metastazují do mozku. Klinické známky metastazování má 43 % pacientů. V nekroptickém materiálu se najdou metastázy v mozku dokonce u 75 % nemocných. Terapie metastatického postižení mozku je odlišná od terapie jiných forem diseminovaného onemocnění, protože přítomnost hematoencefalické bariéry ztěžuje možnosti systémové léčby.   Je známo, že metastázy v mozku jsou známkou nepříznivé prognózy s mediánem celkového přežití...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu