This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

ASCO 2017: Jsou mozkové metastázy melanomu léčitelné?

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Melanom patří k solidním nádorům, které nejčastěji metastazují do mozku. Klinické známky metastazování má 43 % pacientů. V nekroptickém materiálu se najdou metastázy v mozku dokonce u 75 % nemocných. Terapie metastatického postižení mozku je odlišná od terapie jiných forem diseminovaného onemocnění, protože přítomnost hematoencefalické bariéry ztěžuje možnosti systémové léčby.   Je známo, že metastázy v mozku jsou známkou nepříznivé prognózy s mediánem celkového přežití...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu