This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

ASCO 2017: Jsou mozkové metastázy melanomu léčitelné?

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Melanom patří k solidním nádorům, které nejčastěji metastazují do mozku. Klinické známky metastazování má 43 % pacientů. V nekroptickém materiálu se najdou metastázy v mozku dokonce u 75 % nemocných. Terapie metastatického postižení mozku je odlišná od terapie jiných forem diseminovaného onemocnění, protože přítomnost hematoencefalické bariéry ztěžuje možnosti systémové léčby.   Je známo, že metastázy v mozku jsou známkou nepříznivé prognózy s mediánem celkového přežití...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu