This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 2/2017 Czech edition

ASCO 2017: Jsou mozkové metastázy melanomu léčitelné?

Monika Arenbergerová

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Melanom patří k solidním nádorům, které nejčastěji metastazují do mozku. Klinické známky metastazování má 43 % pacientů. V nekroptickém materiálu se najdou metastázy v mozku dokonce u 75 % nemocných. Terapie metastatického postižení mozku je odlišná od terapie jiných forem diseminovaného onemocnění, protože přítomnost hematoencefalické bariéry ztěžuje možnosti systémové léčby.   Je známo, že metastázy v mozku jsou známkou nepříznivé prognózy s mediánem celkového přežití...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu