This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Art neo

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Adjuvantní léčba je nejbolestivější část systémové onkologické léčby jak pro pacienta, tak i pro ošetřujícího onkologa.   Pacient vůbec nerozumí tomu, proč má poté, co ho jeho chirurg ujistil, že je celý jeho nádor, díky jeho operačnímu výkonu pryč, podstoupit takovou zdlouhavou a nepříjemnou proceduru, jakou je chemoterapie, při které bude možná zvracet a určitě mu vypadají vlasy....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu