This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Art neo

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Adjuvantní léčba je nejbolestivější část systémové onkologické léčby jak pro pacienta, tak i pro ošetřujícího onkologa.   Pacient vůbec nerozumí tomu, proč má poté, co ho jeho chirurg ujistil, že je celý jeho nádor, díky jeho operačnímu výkonu pryč, podstoupit takovou zdlouhavou a nepříjemnou proceduru, jakou je chemoterapie, při které bude možná zvracet a určitě mu vypadají vlasy....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu