This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Art neo

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Adjuvantní léčba je nejbolestivější část systémové onkologické léčby jak pro pacienta, tak i pro ošetřujícího onkologa.   Pacient vůbec nerozumí tomu, proč má poté, co ho jeho chirurg ujistil, že je celý jeho nádor, díky jeho operačnímu výkonu pryč, podstoupit takovou zdlouhavou a nepříjemnou proceduru, jakou je chemoterapie, při které bude možná zvracet a určitě mu vypadají vlasy....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu