This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2015 Czech edition

Art neo

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Adjuvantní léčba je nejbolestivější část systémové onkologické léčby jak pro pacienta, tak i pro ošetřujícího onkologa.   Pacient vůbec nerozumí tomu, proč má poté, co ho jeho chirurg ujistil, že je celý jeho nádor, díky jeho operačnímu výkonu pryč, podstoupit takovou zdlouhavou a nepříjemnou proceduru, jakou je chemoterapie, při které bude možná zvracet a určitě mu vypadají vlasy....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu