This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Aprepitant jako standardní součást antiemetické profylaxe v onkologii

Miroslav Tomíška, Lada Klvačová

Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Souhrn Antiemetikum aprepitant, inhibitor působení substance P na NK1 receptorech, přináší novou možnost zvýšení účinnosti profylaxe nevolnosti a zvracení po protinádorové chemoterapii. Vzhledem k odlišnému mechanismu účinku výhodně doplňuje efekt inhibitorů 5-HT3 receptorů, což se výrazně projevuje zvláště v opožděné fázi po podání chemoterapie. Podle dnešních mezinárodních doporučení je aprepitant v kombinaci se setronovými antiemetiky a kortikosteroidy již zařazen do standardní antiemetické trojkombinace u vysoce...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu