This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2013 Czech edition

Aprepitant jako standardní součást antiemetické profylaxe v onkologii

Miroslav Tomíška, Lada Klvačová

Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Souhrn Antiemetikum aprepitant, inhibitor působení substance P na NK1 receptorech, přináší novou možnost zvýšení účinnosti profylaxe nevolnosti a zvracení po protinádorové chemoterapii. Vzhledem k odlišnému mechanismu účinku výhodně doplňuje efekt inhibitorů 5-HT3 receptorů, což se výrazně projevuje zvláště v opožděné fázi po podání chemoterapie. Podle dnešních mezinárodních doporučení je aprepitant v kombinaci se setronovými antiemetiky a kortikosteroidy již zařazen do standardní antiemetické trojkombinace u vysoce...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu