This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Aprepitant jako standardní součást antiemetické profylaxe v onkologii

Miroslav Tomíška, Lada Klvačová

Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Souhrn Antiemetikum aprepitant, inhibitor působení substance P na NK1 receptorech, přináší novou možnost zvýšení účinnosti profylaxe nevolnosti a zvracení po protinádorové chemoterapii. Vzhledem k odlišnému mechanismu účinku výhodně doplňuje efekt inhibitorů 5-HT3 receptorů, což se výrazně projevuje zvláště v opožděné fázi po podání chemoterapie. Podle dnešních mezinárodních doporučení je aprepitant v kombinaci se setronovými antiemetiky a kortikosteroidy již zařazen do standardní antiemetické trojkombinace u vysoce...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu