This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Aprepitant jako standardní součást antiemetické profylaxe v onkologii

Miroslav Tomíška, Lada Klvačová

Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Souhrn Antiemetikum aprepitant, inhibitor působení substance P na NK1 receptorech, přináší novou možnost zvýšení účinnosti profylaxe nevolnosti a zvracení po protinádorové chemoterapii. Vzhledem k odlišnému mechanismu účinku výhodně doplňuje efekt inhibitorů 5-HT3 receptorů, což se výrazně projevuje zvláště v opožděné fázi po podání chemoterapie. Podle dnešních mezinárodních doporučení je aprepitant v kombinaci se setronovými antiemetiky a kortikosteroidy již zařazen do standardní antiemetické trojkombinace u vysoce...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu