This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Aprepitant jako standardní součást antiemetické profylaxe v onkologii

Miroslav Tomíška, Lada Klvačová

Interní hematoonkologická klinika FN Brno

Souhrn Antiemetikum aprepitant, inhibitor působení substance P na NK1 receptorech, přináší novou možnost zvýšení účinnosti profylaxe nevolnosti a zvracení po protinádorové chemoterapii. Vzhledem k odlišnému mechanismu účinku výhodně doplňuje efekt inhibitorů 5-HT3 receptorů, což se výrazně projevuje zvláště v opožděné fázi po podání chemoterapie. Podle dnešních mezinárodních doporučení je aprepitant v kombinaci se setronovými antiemetiky a kortikosteroidy již zařazen do standardní antiemetické trojkombinace u vysoce...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu