This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Apalutamid v léčbě metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty – klinické zkušenosti

Kateřina Bílská

Ústav radiační onkologie, FN Bulovka Praha

Metastatický hormonálně senzitivní karcinom prostaty (mHSPC) je nevyléčitelné onemocnění s velmi nejistou prognózou. Nejhorší prognózu mají pacienti s viscerální generalizací, nejlepší s izolovaným uzlinovým nálezem, někde na pomezí stojí generalizace do skeletu, která je však často kombinovaná s generalizací do uzlin. Hormonálně senzitivní onemocnění je definováno odpovědí na androgen deprivační terapii (ADT), chemickou či chirurgickou kastraci, kterou laboratorně monitorujeme poklesem hladiny testosteronu...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu