This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Apalutamid v léčbě metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty – klinické zkušenosti

Kateřina Bílská

Ústav radiační onkologie, FN Bulovka Praha

Metastatický hormonálně senzitivní karcinom prostaty (mHSPC) je nevyléčitelné onemocnění s velmi nejistou prognózou. Nejhorší prognózu mají pacienti s viscerální generalizací, nejlepší s izolovaným uzlinovým nálezem, někde na pomezí stojí generalizace do skeletu, která je však často kombinovaná s generalizací do uzlin. Hormonálně senzitivní onemocnění je definováno odpovědí na androgen deprivační terapii (ADT), chemickou či chirurgickou kastraci, kterou laboratorně monitorujeme poklesem hladiny testosteronu...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu