This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Apalutamid v léčbě metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty – klinické zkušenosti

Kateřina Bílská

Ústav radiační onkologie, FN Bulovka Praha

Metastatický hormonálně senzitivní karcinom prostaty (mHSPC) je nevyléčitelné onemocnění s velmi nejistou prognózou. Nejhorší prognózu mají pacienti s viscerální generalizací, nejlepší s izolovaným uzlinovým nálezem, někde na pomezí stojí generalizace do skeletu, která je však často kombinovaná s generalizací do uzlin. Hormonálně senzitivní onemocnění je definováno odpovědí na androgen deprivační terapii (ADT), chemickou či chirurgickou kastraci, kterou laboratorně monitorujeme poklesem hladiny testosteronu...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu