This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Apalutamid v léčbě metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty: aktualizované výsledky registrační studie TITAN

Martin Matějů

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů v České republice a jeho výskyt narůstá se zvyšujícím se věkem. Zatímco u převážné většiny pacientů bývá zachycen v časném stadiu, u přibližně 12 % nemocných je diagnostikováno lokálně pokročilé onemocnění. Asi pětina pacientů s primárně lokalizovaným karcinomem i tak dospěje během dalšího vývoje onemocnění do stadia...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu