This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Apalutamid v léčbě metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty: aktualizované výsledky registrační studie TITAN

Martin Matějů

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů v České republice a jeho výskyt narůstá se zvyšujícím se věkem. Zatímco u převážné většiny pacientů bývá zachycen v časném stadiu, u přibližně 12 % nemocných je diagnostikováno lokálně pokročilé onemocnění. Asi pětina pacientů s primárně lokalizovaným karcinomem i tak dospěje během dalšího vývoje onemocnění do stadia...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu