This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2022 Czech edition

Apalutamid v léčbě metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty: aktualizované výsledky registrační studie TITAN

Martin Matějů

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Karcinom prostaty je nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů v České republice a jeho výskyt narůstá se zvyšujícím se věkem. Zatímco u převážné většiny pacientů bývá zachycen v časném stadiu, u přibližně 12 % nemocných je diagnostikováno lokálně pokročilé onemocnění. Asi pětina pacientů s primárně lokalizovaným karcinomem i tak dospěje během dalšího vývoje onemocnění do stadia...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu