This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2023 Czech Edition

Antikoagulační léčba u onkologických pacientů

Marek Sochor

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.

Souhrn Tromboembolická nemoc (TEN) spojená s onkologickým onemocněním (CAT – cancer associated thromboembolism) je stav s vysokou relevancí pro pacienty a zdravotníky. Komplikace spojené s trombózou a plicní embolií zvyšují morbiditu a mortalitu po celou dobu trvání nemoci. Roční incidence žilní tromboembolické choroby je v onkologii 0,5 % v porovnání s 0,1 % běžné populace. Nádorová onemocnění...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu