This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2023 Czech Edition

Antikoagulační léčba u onkologických pacientů

Marek Sochor

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.

Souhrn Tromboembolická nemoc (TEN) spojená s onkologickým onemocněním (CAT – cancer associated thromboembolism) je stav s vysokou relevancí pro pacienty a zdravotníky. Komplikace spojené s trombózou a plicní embolií zvyšují morbiditu a mortalitu po celou dobu trvání nemoci. Roční incidence žilní tromboembolické choroby je v onkologii 0,5 % v porovnání s 0,1 % běžné populace. Nádorová onemocnění...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu