This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Antiemetická profylaktická léčba u chemoterapie germinálních nádorů varlat

Zuzana Donátová, Jitka Abrahámová

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK Praha

Úvod Germinální nádory varlat patří mezi skupinu vzácných onkologických diagnóz, které se nejvíce vyskytují mezi 20.-40. rokem. Obvykle vznikají ze zárodečných buněk varlete, pouze vzácně mají jinou histogenezi. Základní rozdělení podle histologického typu je na seminomy (vycházející ze spermatogonií a spermatocytů) a na ostatní, souhrnně označované jako neseminomy (embryonální karcinom, karcinom ze žloutkového váčku, choriokarcinom, teratom/teratokarcinom). Chemoterapie je jednou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu