This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Antiemetická profylaktická léčba u chemoterapie germinálních nádorů varlat

Zuzana Donátová, Jitka Abrahámová

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK Praha

Úvod Germinální nádory varlat patří mezi skupinu vzácných onkologických diagnóz, které se nejvíce vyskytují mezi 20.-40. rokem. Obvykle vznikají ze zárodečných buněk varlete, pouze vzácně mají jinou histogenezi. Základní rozdělení podle histologického typu je na seminomy (vycházející ze spermatogonií a spermatocytů) a na ostatní, souhrnně označované jako neseminomy (embryonální karcinom, karcinom ze žloutkového váčku, choriokarcinom, teratom/teratokarcinom). Chemoterapie je jednou...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu