This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Antiemetická profylaktická léčba u chemoterapie germinálních nádorů varlat

Zuzana Donátová, Jitka Abrahámová

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK Praha

Úvod Germinální nádory varlat patří mezi skupinu vzácných onkologických diagnóz, které se nejvíce vyskytují mezi 20.-40. rokem. Obvykle vznikají ze zárodečných buněk varlete, pouze vzácně mají jinou histogenezi. Základní rozdělení podle histologického typu je na seminomy (vycházející ze spermatogonií a spermatocytů) a na ostatní, souhrnně označované jako neseminomy (embryonální karcinom, karcinom ze žloutkového váčku, choriokarcinom, teratom/teratokarcinom). Chemoterapie je jednou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu