This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Antiemetická profylaktická léčba u chemoterapie germinálních nádorů varlat

Zuzana Donátová, Jitka Abrahámová

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK Praha

Úvod Germinální nádory varlat patří mezi skupinu vzácných onkologických diagnóz, které se nejvíce vyskytují mezi 20.-40. rokem. Obvykle vznikají ze zárodečných buněk varlete, pouze vzácně mají jinou histogenezi. Základní rozdělení podle histologického typu je na seminomy (vycházející ze spermatogonií a spermatocytů) a na ostatní, souhrnně označované jako neseminomy (embryonální karcinom, karcinom ze žloutkového váčku, choriokarcinom, teratom/teratokarcinom). Chemoterapie je jednou...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.




Partneři projektu