This site is intended for healthcare professionals

Antiemetics News 1/2011 Czech edition

Antiemetická profylaktická léčba u chemoterapie germinálních nádorů varlat

Zuzana Donátová, Jitka Abrahámová

Onkologické oddělení FTNsP a 1. LF UK Praha

Úvod Germinální nádory varlat patří mezi skupinu vzácných onkologických diagnóz, které se nejvíce vyskytují mezi 20.-40. rokem. Obvykle vznikají ze zárodečných buněk varlete, pouze vzácně mají jinou histogenezi. Základní rozdělení podle histologického typu je na seminomy (vycházející ze spermatogonií a spermatocytů) a na ostatní, souhrnně označované jako neseminomy (embryonální karcinom, karcinom ze žloutkového váčku, choriokarcinom, teratom/teratokarcinom). Chemoterapie je jednou...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu