This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Antibiotický stewardship v otázkách a odpovědích

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Pojem antibiotický stewardship (dále jen „ABS“) je používán stále častěji a v různém kontextu – od ABS programů v nemocnicích i komunitě přes veterinární ABS až po globální stewardship rámec podle WHO (1, 2, 3, 4). Ačkoli je tento termín již všeobecně akceptován, stále jsou zde výzvy s ním spojené. Rapidní nárůst používání tohoto pojmu bez jeho přesné definice vedl ke vzniku mnoha...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu