This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Antibiotický stewardship v otázkách a odpovědích

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Pojem antibiotický stewardship (dále jen „ABS“) je používán stále častěji a v různém kontextu – od ABS programů v nemocnicích i komunitě přes veterinární ABS až po globální stewardship rámec podle WHO (1, 2, 3, 4). Ačkoli je tento termín již všeobecně akceptován, stále jsou zde výzvy s ním spojené. Rapidní nárůst používání tohoto pojmu bez jeho přesné definice vedl ke vzniku mnoha...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu