This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Antibiotický stewardship v otázkách a odpovědích

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Pojem antibiotický stewardship (dále jen „ABS“) je používán stále častěji a v různém kontextu – od ABS programů v nemocnicích i komunitě přes veterinární ABS až po globální stewardship rámec podle WHO (1, 2, 3, 4). Ačkoli je tento termín již všeobecně akceptován, stále jsou zde výzvy s ním spojené. Rapidní nárůst používání tohoto pojmu bez jeho přesné definice vedl ke vzniku mnoha...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu