This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2018 Czech edition

Antibiotický stewardship v otázkách a odpovědích

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN a 1. LF UK, Praha

Pojem antibiotický stewardship (dále jen „ABS“) je používán stále častěji a v různém kontextu – od ABS programů v nemocnicích i komunitě přes veterinární ABS až po globální stewardship rámec podle WHO (1, 2, 3, 4). Ačkoli je tento termín již všeobecně akceptován, stále jsou zde výzvy s ním spojené. Rapidní nárůst používání tohoto pojmu bez jeho přesné definice vedl ke vzniku mnoha...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu