This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Antiangiogenní léčba u karcinomu prsu – kasuistické zamyšlení nad postavením bevacizumabu

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Úvod Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, nelze se tedy divit, že je předmětem největšího zájmu v onkologii představovaného množstvím klinických studií. Většina nových léčiv všeho druhu bývá stran možné účinnosti testována jako první právě u pacientek s tímto onemocněním. Některá z nich jsou skutečně spojena s léčebným efektem a mají šanci stát...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu