This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Antiangiogenní léčba u karcinomu prsu – kasuistické zamyšlení nad postavením bevacizumabu

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Úvod Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, nelze se tedy divit, že je předmětem největšího zájmu v onkologii představovaného množstvím klinických studií. Většina nových léčiv všeho druhu bývá stran možné účinnosti testována jako první právě u pacientek s tímto onemocněním. Některá z nich jsou skutečně spojena s léčebným efektem a mají šanci stát...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu