This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2012 Czech edition

Antiangiogenní léčba u karcinomu prsu – kasuistické zamyšlení nad postavením bevacizumabu

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Úvod Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, nelze se tedy divit, že je předmětem největšího zájmu v onkologii představovaného množstvím klinických studií. Většina nových léčiv všeho druhu bývá stran možné účinnosti testována jako první právě u pacientek s tímto onemocněním. Některá z nich jsou skutečně spojena s léčebným efektem a mají šanci stát...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu