This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Anti-PD-1 protilátky v terapii melanomu na ASCO 2017

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Anti-PD-1 (programmed death 1) protilátky postupně nahrazují léčbu metastazujícího melanomu ipilimumabem a zejména díky tomu, že prokazují ještě vyšší účinnost i bezpečnost, se stávají základním kamenem imunoterapie melanomu. Pro svou nízkou toxicitu jsou kromě monoterapie využívány i v kombinované léčbě, a to nejen s ipilimumabem, ale i s dalšími imunoterapeutickými preparáty, jako jsou například onkolytické vakcíny. Mohou se kombinovat s radioterapií a ověřuje se...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu