This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Anti-PD-1 protilátky v terapii melanomu na ASCO 2017

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Anti-PD-1 (programmed death 1) protilátky postupně nahrazují léčbu metastazujícího melanomu ipilimumabem a zejména díky tomu, že prokazují ještě vyšší účinnost i bezpečnost, se stávají základním kamenem imunoterapie melanomu. Pro svou nízkou toxicitu jsou kromě monoterapie využívány i v kombinované léčbě, a to nejen s ipilimumabem, ale i s dalšími imunoterapeutickými preparáty, jako jsou například onkolytické vakcíny. Mohou se kombinovat s radioterapií a ověřuje se...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu