This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Anti-PD-1 protilátky v terapii melanomu na ASCO 2017

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Anti-PD-1 (programmed death 1) protilátky postupně nahrazují léčbu metastazujícího melanomu ipilimumabem a zejména díky tomu, že prokazují ještě vyšší účinnost i bezpečnost, se stávají základním kamenem imunoterapie melanomu. Pro svou nízkou toxicitu jsou kromě monoterapie využívány i v kombinované léčbě, a to nejen s ipilimumabem, ale i s dalšími imunoterapeutickými preparáty, jako jsou například onkolytické vakcíny. Mohou se kombinovat s radioterapií a ověřuje se...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu