This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2017 Czech edition

Anti-PD-1 protilátky v terapii melanomu na ASCO 2017

Ivana Krajsová

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod Anti-PD-1 (programmed death 1) protilátky postupně nahrazují léčbu metastazujícího melanomu ipilimumabem a zejména díky tomu, že prokazují ještě vyšší účinnost i bezpečnost, se stávají základním kamenem imunoterapie melanomu. Pro svou nízkou toxicitu jsou kromě monoterapie využívány i v kombinované léčbě, a to nejen s ipilimumabem, ale i s dalšími imunoterapeutickými preparáty, jako jsou například onkolytické vakcíny. Mohou se kombinovat s radioterapií a ověřuje se...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu