This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Alterace kostní mikroarchitektury navozené při diabetu s nedostatkem inzulinu jsou spojeny s poklesem osteogenního potenciálu progenitorových buněk kostní dřeně: preventivní účinky metforminu

Tolosa MJ, Chuguransky SR, Sedlinsky C, Schurman L, McCarthy AD, Molinuevo MS, Cortizo AM.

LIOMM (Laboratorio de Investigación en Osteopatías y Metabolismo Mineral), Department of Biological Sciences, School of Exact Sciences, National University of La Plata, La Plata, Argentina.

CÍLE Diabetes mellitus je spojen s metabolickým postižením kostní tkáně a se zvýšeným rizikem fraktur při nevýrazných traumatech. Inzulinový senzitizér metformin vykazuje in vitro, in vivo a ex vivo osteogenní působení, ovšem tento jev dosud nebyl v kontextu diabetu dostatečně prostudován. Zkoumali jsme vliv diabetu s nedostatkem inzulinu a/nebo metforminu na kostní mikroarchitekturu a na osteogenní potenciál progenitorových buněk kostní dřeně (bone marrow...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu