This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Alterace kostní mikroarchitektury navozené při diabetu s nedostatkem inzulinu jsou spojeny s poklesem osteogenního potenciálu progenitorových buněk kostní dřeně: preventivní účinky metforminu

Tolosa MJ, Chuguransky SR, Sedlinsky C, Schurman L, McCarthy AD, Molinuevo MS, Cortizo AM.

LIOMM (Laboratorio de Investigación en Osteopatías y Metabolismo Mineral), Department of Biological Sciences, School of Exact Sciences, National University of La Plata, La Plata, Argentina.

CÍLE Diabetes mellitus je spojen s metabolickým postižením kostní tkáně a se zvýšeným rizikem fraktur při nevýrazných traumatech. Inzulinový senzitizér metformin vykazuje in vitro, in vivo a ex vivo osteogenní působení, ovšem tento jev dosud nebyl v kontextu diabetu dostatečně prostudován. Zkoumali jsme vliv diabetu s nedostatkem inzulinu a/nebo metforminu na kostní mikroarchitekturu a na osteogenní potenciál progenitorových buněk kostní dřeně (bone marrow...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu