This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 1/2014 Czech edition

Alterace kostní mikroarchitektury navozené při diabetu s nedostatkem inzulinu jsou spojeny s poklesem osteogenního potenciálu progenitorových buněk kostní dřeně: preventivní účinky metforminu

Tolosa MJ, Chuguransky SR, Sedlinsky C, Schurman L, McCarthy AD, Molinuevo MS, Cortizo AM.

LIOMM (Laboratorio de Investigación en Osteopatías y Metabolismo Mineral), Department of Biological Sciences, School of Exact Sciences, National University of La Plata, La Plata, Argentina.

CÍLE Diabetes mellitus je spojen s metabolickým postižením kostní tkáně a se zvýšeným rizikem fraktur při nevýrazných traumatech. Inzulinový senzitizér metformin vykazuje in vitro, in vivo a ex vivo osteogenní působení, ovšem tento jev dosud nebyl v kontextu diabetu dostatečně prostudován. Zkoumali jsme vliv diabetu s nedostatkem inzulinu a/nebo metforminu na kostní mikroarchitekturu a na osteogenní potenciál progenitorových buněk kostní dřeně (bone marrow...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu