This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Algoritmus léčby u pacientů s recidivujícím/metastatickým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku, Expertní setkání 25. května 2017 v Praze

Petra Holečková

ÚRO NNB Praha

V Praze v hotelu Imperial proběhlo 25. 5. 2017 setkání onkologů, k němuž dala podnět společnost Merck Česká republika v souvislosti s rozšířením úhrady z veřejného zdravotního pojištění od 1. 10. 2016 léčiva cetuximab v indikaci relabujících anebo metastazujících spinocelulárních karcinomů hlavy a krku (dále R/M SCCHN). Cílem tohoto setkání bylo definovat aktuální postavení cetuximabu v léčbě recidivujícího a metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku (R/M SCCHN),...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu