This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Algoritmus léčby u pacientů s recidivujícím/metastatickým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku, Expertní setkání 25. května 2017 v Praze

Petra Holečková

ÚRO NNB Praha

V Praze v hotelu Imperial proběhlo 25. 5. 2017 setkání onkologů, k němuž dala podnět společnost Merck Česká republika v souvislosti s rozšířením úhrady z veřejného zdravotního pojištění od 1. 10. 2016 léčiva cetuximab v indikaci relabujících anebo metastazujících spinocelulárních karcinomů hlavy a krku (dále R/M SCCHN). Cílem tohoto setkání bylo definovat aktuální postavení cetuximabu v léčbě recidivujícího a metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku (R/M SCCHN),...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu