This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 2/2017 Czech edition

Algoritmus léčby u pacientů s recidivujícím/metastatickým dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku, Expertní setkání 25. května 2017 v Praze

Petra Holečková

ÚRO NNB Praha

V Praze v hotelu Imperial proběhlo 25. 5. 2017 setkání onkologů, k němuž dala podnět společnost Merck Česká republika v souvislosti s rozšířením úhrady z veřejného zdravotního pojištění od 1. 10. 2016 léčiva cetuximab v indikaci relabujících anebo metastazujících spinocelulárních karcinomů hlavy a krku (dále R/M SCCHN). Cílem tohoto setkání bylo definovat aktuální postavení cetuximabu v léčbě recidivujícího a metastatického dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku (R/M SCCHN),...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu