This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Algoritmus léčby metastatického renálního karcinomu v roce 2019

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Současná terapie metastatického renálního karcinomu (mRCC, metastatic renal cell carcinoma) se opírá nejen o klasickou cílenou léčbu zaměřenou na klíčové dráhy angiogeneze a buněčného metabolizmu, tedy na dráhu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF, vascular endothelial growth factor), nebo na regulační komplex serin threoninové kinázy zodpovídající za metabolickou a proliferační aktivitu buňky zvaný mammalian target of rapamycin (mTOR), ale stále více také...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu