This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Algoritmus léčby metastatického renálního karcinomu v roce 2019

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Současná terapie metastatického renálního karcinomu (mRCC, metastatic renal cell carcinoma) se opírá nejen o klasickou cílenou léčbu zaměřenou na klíčové dráhy angiogeneze a buněčného metabolizmu, tedy na dráhu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF, vascular endothelial growth factor), nebo na regulační komplex serin threoninové kinázy zodpovídající za metabolickou a proliferační aktivitu buňky zvaný mammalian target of rapamycin (mTOR), ale stále více také...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu