This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Algoritmus léčby metastatického renálního karcinomu v roce 2019

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Současná terapie metastatického renálního karcinomu (mRCC, metastatic renal cell carcinoma) se opírá nejen o klasickou cílenou léčbu zaměřenou na klíčové dráhy angiogeneze a buněčného metabolizmu, tedy na dráhu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF, vascular endothelial growth factor), nebo na regulační komplex serin threoninové kinázy zodpovídající za metabolickou a proliferační aktivitu buňky zvaný mammalian target of rapamycin (mTOR), ale stále více také...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu