This site is intended for healthcare professionals

Immuno-oncotherapy News 1/2019 Czech edition

Algoritmus léčby metastatického renálního karcinomu v roce 2019

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Souhrn Současná terapie metastatického renálního karcinomu (mRCC, metastatic renal cell carcinoma) se opírá nejen o klasickou cílenou léčbu zaměřenou na klíčové dráhy angiogeneze a buněčného metabolizmu, tedy na dráhu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF, vascular endothelial growth factor), nebo na regulační komplex serin threoninové kinázy zodpovídající za metabolickou a proliferační aktivitu buňky zvaný mammalian target of rapamycin (mTOR), ale stále více také...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu