This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Aktuální pohled na larynx záchovné postupy

Miloslav Pála

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

Úvod Larynx je důležitou součástí mechanizmů podílejících se na základních životních funkcích – dýchání, polykání, tvorba hlasu. U pacientů s nádory postihujícími larynx je proto naším základním léčebným cílem eliminace nádoru při maximálním zachování těchto funkcí. Nádory laryngu patří mezi méně častá nádorová onemocnění. Jejich incidence je v našich podmínkách přibližně 5/100 000 obyvatel a v posledních letech nijak výrazně nestoupá....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu