This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Aktuální pohled na larynx záchovné postupy

Miloslav Pála

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

Úvod Larynx je důležitou součástí mechanizmů podílejících se na základních životních funkcích – dýchání, polykání, tvorba hlasu. U pacientů s nádory postihujícími larynx je proto naším základním léčebným cílem eliminace nádoru při maximálním zachování těchto funkcí. Nádory laryngu patří mezi méně častá nádorová onemocnění. Jejich incidence je v našich podmínkách přibližně 5/100 000 obyvatel a v posledních letech nijak výrazně nestoupá....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu