This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Aktuální pohled na larynx záchovné postupy

Miloslav Pála

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

Úvod Larynx je důležitou součástí mechanizmů podílejících se na základních životních funkcích – dýchání, polykání, tvorba hlasu. U pacientů s nádory postihujícími larynx je proto naším základním léčebným cílem eliminace nádoru při maximálním zachování těchto funkcí. Nádory laryngu patří mezi méně častá nádorová onemocnění. Jejich incidence je v našich podmínkách přibližně 5/100 000 obyvatel a v posledních letech nijak výrazně nestoupá....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu