This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2019 Czech edition

Aktuální pohled na larynx záchovné postupy

Miloslav Pála

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha

Úvod Larynx je důležitou součástí mechanizmů podílejících se na základních životních funkcích – dýchání, polykání, tvorba hlasu. U pacientů s nádory postihujícími larynx je proto naším základním léčebným cílem eliminace nádoru při maximálním zachování těchto funkcí. Nádory laryngu patří mezi méně častá nádorová onemocnění. Jejich incidence je v našich podmínkách přibližně 5/100 000 obyvatel a v posledních letech nijak výrazně nestoupá....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu