This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Aktuální doporučení pro 1. linii léčby metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu se zařazením pertuzumabu

Tomáš Svoboda

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Úvod V terapii karcinomu prsu došlo v uplynulém desetiletí k řadě změn. Dotkly se všech zařazení od neoadjuvance až po léčbu lokálně pokročilého relabujícího a metastatického onemocnění. Postupně se tak na úkor chemoterapie začal zájem přesouvat u hormonálně dependentních nádorů logicky zpět k endokrinní blokádě a v případě jejího selhání ke kombinaci s m-TOR nebo CDK4/6-inhibitory, u nádorů HER2-negativních lze uplatnit antiangiogenní efekt bevacizumabu. U pacientek s nádory vykazujícími overexpresi HER2...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu