This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Aktuální doporučení pro 1. linii léčby metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu se zařazením pertuzumabu

Tomáš Svoboda

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Úvod V terapii karcinomu prsu došlo v uplynulém desetiletí k řadě změn. Dotkly se všech zařazení od neoadjuvance až po léčbu lokálně pokročilého relabujícího a metastatického onemocnění. Postupně se tak na úkor chemoterapie začal zájem přesouvat u hormonálně dependentních nádorů logicky zpět k endokrinní blokádě a v případě jejího selhání ke kombinaci s m-TOR nebo CDK4/6-inhibitory, u nádorů HER2-negativních lze uplatnit antiangiogenní efekt bevacizumabu. U pacientek s nádory vykazujícími overexpresi HER2...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu