This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Aktuální doporučení pro 1. linii léčby metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu se zařazením pertuzumabu

Tomáš Svoboda

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Úvod V terapii karcinomu prsu došlo v uplynulém desetiletí k řadě změn. Dotkly se všech zařazení od neoadjuvance až po léčbu lokálně pokročilého relabujícího a metastatického onemocnění. Postupně se tak na úkor chemoterapie začal zájem přesouvat u hormonálně dependentních nádorů logicky zpět k endokrinní blokádě a v případě jejího selhání ke kombinaci s m-TOR nebo CDK4/6-inhibitory, u nádorů HER2-negativních lze uplatnit antiangiogenní efekt bevacizumabu. U pacientek s nádory vykazujícími overexpresi HER2...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu