This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

Aktuální doporučení pro 1. linii léčby metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu se zařazením pertuzumabu

Tomáš Svoboda

Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň

Úvod V terapii karcinomu prsu došlo v uplynulém desetiletí k řadě změn. Dotkly se všech zařazení od neoadjuvance až po léčbu lokálně pokročilého relabujícího a metastatického onemocnění. Postupně se tak na úkor chemoterapie začal zájem přesouvat u hormonálně dependentních nádorů logicky zpět k endokrinní blokádě a v případě jejího selhání ke kombinaci s m-TOR nebo CDK4/6-inhibitory, u nádorů HER2-negativních lze uplatnit antiangiogenní efekt bevacizumabu. U pacientek s nádory vykazujícími overexpresi HER2...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu