This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2023 Czech edition

Aktualizované NCCN guidelines – genomické testování u karcinomu prsu 

Breast Cancer News 1/2023 Czech edition

Aktualizované NCCN® guidelines uznávají výsledek testu MammaPrint® s ultra nízkým rizikem a zdůrazňují jeho klinickou využitelnost u žen s časným stadiem rakoviny prsu, u kterých je možné bezpečně vynechat toxickou léčbu při zachování vynikající míry přežití: • Obsahuje důkazy úrovně 1, že MammaPrint může pomoci zabránit zbytečné chemoterapii [1] a endokrinní léčbě [2]. • Potvrzuje jedinečnou schopnost systému společnosti Agendia...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu