This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Agresivní, lokálně relabující spinocelulární karcinom spodiny dutiny ústní – klinické zkušenosti s účinností paliativní systémové chemoterapie v kombinaci s cetuximabem

Tomáš Blažek

KOC Nový Jičín

Souhrn Nádory dutiny ústní reprezentují přibližně 30 % nádorů v oblasti hlavy a krku. Dle anatomické lokalizace se do této skupiny řadí nádory v oblasti červeně rtu, orální části jazyka, retromolárního trojúhelníku (trigonum retromolare), alveolárního výběžku, bukální sliznice, tvrdého patra a spodiny dutiny ústní. Incidence nádorů pozitivně koreluje s abúzem tabákových výrobků, ať již ve formě kouření či žvýkání tabáku nebo betelových listů....

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu