This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Agresivní, lokálně relabující spinocelulární karcinom spodiny dutiny ústní – klinické zkušenosti s účinností paliativní systémové chemoterapie v kombinaci s cetuximabem

Tomáš Blažek

KOC Nový Jičín

Souhrn Nádory dutiny ústní reprezentují přibližně 30 % nádorů v oblasti hlavy a krku. Dle anatomické lokalizace se do této skupiny řadí nádory v oblasti červeně rtu, orální části jazyka, retromolárního trojúhelníku (trigonum retromolare), alveolárního výběžku, bukální sliznice, tvrdého patra a spodiny dutiny ústní. Incidence nádorů pozitivně koreluje s abúzem tabákových výrobků, ať již ve formě kouření či žvýkání tabáku nebo betelových listů....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu