This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Agresivní, lokálně relabující spinocelulární karcinom spodiny dutiny ústní – klinické zkušenosti s účinností paliativní systémové chemoterapie v kombinaci s cetuximabem

Tomáš Blažek

KOC Nový Jičín

Souhrn Nádory dutiny ústní reprezentují přibližně 30 % nádorů v oblasti hlavy a krku. Dle anatomické lokalizace se do této skupiny řadí nádory v oblasti červeně rtu, orální části jazyka, retromolárního trojúhelníku (trigonum retromolare), alveolárního výběžku, bukální sliznice, tvrdého patra a spodiny dutiny ústní. Incidence nádorů pozitivně koreluje s abúzem tabákových výrobků, ať již ve formě kouření či žvýkání tabáku nebo betelových listů....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu