This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Agresivní, lokálně relabující spinocelulární karcinom spodiny dutiny ústní – klinické zkušenosti s účinností paliativní systémové chemoterapie v kombinaci s cetuximabem

Tomáš Blažek

KOC Nový Jičín

Souhrn Nádory dutiny ústní reprezentují přibližně 30 % nádorů v oblasti hlavy a krku. Dle anatomické lokalizace se do této skupiny řadí nádory v oblasti červeně rtu, orální části jazyka, retromolárního trojúhelníku (trigonum retromolare), alveolárního výběžku, bukální sliznice, tvrdého patra a spodiny dutiny ústní. Incidence nádorů pozitivně koreluje s abúzem tabákových výrobků, ať již ve formě kouření či žvýkání tabáku nebo betelových listů....

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu