This site is intended for healthcare professionals

Head & Neck Cancer News 1/2018 Czech edition

Agresivní, lokálně relabující spinocelulární karcinom spodiny dutiny ústní – klinické zkušenosti s účinností paliativní systémové chemoterapie v kombinaci s cetuximabem

Tomáš Blažek

KOC Nový Jičín

Souhrn Nádory dutiny ústní reprezentují přibližně 30 % nádorů v oblasti hlavy a krku. Dle anatomické lokalizace se do této skupiny řadí nádory v oblasti červeně rtu, orální části jazyka, retromolárního trojúhelníku (trigonum retromolare), alveolárního výběžku, bukální sliznice, tvrdého patra a spodiny dutiny ústní. Incidence nádorů pozitivně koreluje s abúzem tabákových výrobků, ať již ve formě kouření či žvýkání tabáku nebo betelových listů....

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu