This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Adjuvantní terapie maligního melanomu: aktuální možnosti využití terapie cílené na BRAF a checkpoint inhibitory v léčbě operabilních stadií maligního melanomu

David Šulc

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Východiska Léčba maligního melanomu (dále jen „MM“) zažívá v posledních letech obrovský rozvoj léčebných možností. Máme k dispozici léčiva cílená na kaskádu BRAF/MEK a také moderní imunoterapeutika. Tyto léky jsou dnes dostupné i v běžné praxi. Pro léčbu pokročilého MM s prokázanou mutací BRAF V600 můžeme využít inhibitory BRAF vemurafenib a dabrafenib. Oba tyto léky lze podávat i v kombinaci s inhibitory MEK cobimetinibem, respektive...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu