This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Adjuvantní terapie maligního melanomu: aktuální možnosti využití terapie cílené na BRAF a checkpoint inhibitory v léčbě operabilních stadií maligního melanomu

David Šulc

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Východiska Léčba maligního melanomu (dále jen „MM“) zažívá v posledních letech obrovský rozvoj léčebných možností. Máme k dispozici léčiva cílená na kaskádu BRAF/MEK a také moderní imunoterapeutika. Tyto léky jsou dnes dostupné i v běžné praxi. Pro léčbu pokročilého MM s prokázanou mutací BRAF V600 můžeme využít inhibitory BRAF vemurafenib a dabrafenib. Oba tyto léky lze podávat i v kombinaci s inhibitory MEK cobimetinibem, respektive...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu