This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Adjuvantní terapie maligního melanomu: aktuální možnosti využití terapie cílené na BRAF a checkpoint inhibitory v léčbě operabilních stadií maligního melanomu

David Šulc

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Východiska Léčba maligního melanomu (dále jen „MM“) zažívá v posledních letech obrovský rozvoj léčebných možností. Máme k dispozici léčiva cílená na kaskádu BRAF/MEK a také moderní imunoterapeutika. Tyto léky jsou dnes dostupné i v běžné praxi. Pro léčbu pokročilého MM s prokázanou mutací BRAF V600 můžeme využít inhibitory BRAF vemurafenib a dabrafenib. Oba tyto léky lze podávat i v kombinaci s inhibitory MEK cobimetinibem, respektive...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu