This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Adjuvantní terapie maligního melanomu: aktuální možnosti využití terapie cílené na BRAF a checkpoint inhibitory v léčbě operabilních stadií maligního melanomu

David Šulc

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Východiska Léčba maligního melanomu (dále jen „MM“) zažívá v posledních letech obrovský rozvoj léčebných možností. Máme k dispozici léčiva cílená na kaskádu BRAF/MEK a také moderní imunoterapeutika. Tyto léky jsou dnes dostupné i v běžné praxi. Pro léčbu pokročilého MM s prokázanou mutací BRAF V600 můžeme využít inhibitory BRAF vemurafenib a dabrafenib. Oba tyto léky lze podávat i v kombinaci s inhibitory MEK cobimetinibem, respektive...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu