This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 2/2018 Czech edition

Adjuvantní terapie maligního melanomu: aktuální možnosti využití terapie cílené na BRAF a checkpoint inhibitory v léčbě operabilních stadií maligního melanomu

David Šulc

Onkologické oddělení Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

Východiska Léčba maligního melanomu (dále jen „MM“) zažívá v posledních letech obrovský rozvoj léčebných možností. Máme k dispozici léčiva cílená na kaskádu BRAF/MEK a také moderní imunoterapeutika. Tyto léky jsou dnes dostupné i v běžné praxi. Pro léčbu pokročilého MM s prokázanou mutací BRAF V600 můžeme využít inhibitory BRAF vemurafenib a dabrafenib. Oba tyto léky lze podávat i v kombinaci s inhibitory MEK cobimetinibem, respektive...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu