This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Adherencia onkologických pacientov na Slovensku

Sandra Katrincová

HealthCare, GfK Slovakia

Prieskumy medzi pacientmi v rôznych terapeutických oblastiach prinášajú poznatky o tom, že relatívne vysoké percento z nich vynecháva užívanie svojej liečby. Dôvody sú rôzne – či už príležitostné plánované vynechanie liečby, zábudlivosť alebo nízka motivácia pacienta starostlivo dodržiavať liečebný režim. Nízka úroveň adherencie k liečbe skresľuje pohľad na úspešnosť príslušnej medikácie a režimových opatrení a sťažuje vyhodnotenie efektivity liečby ochorenia. Odborníci preto...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu