This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Adherencia onkologických pacientov na Slovensku

Sandra Katrincová

HealthCare, GfK Slovakia

Prieskumy medzi pacientmi v rôznych terapeutických oblastiach prinášajú poznatky o tom, že relatívne vysoké percento z nich vynecháva užívanie svojej liečby. Dôvody sú rôzne – či už príležitostné plánované vynechanie liečby, zábudlivosť alebo nízka motivácia pacienta starostlivo dodržiavať liečebný režim. Nízka úroveň adherencie k liečbe skresľuje pohľad na úspešnosť príslušnej medikácie a režimových opatrení a sťažuje vyhodnotenie efektivity liečby ochorenia. Odborníci preto...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu