This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Adherencia onkologických pacientov na Slovensku

Sandra Katrincová

HealthCare, GfK Slovakia

Prieskumy medzi pacientmi v rôznych terapeutických oblastiach prinášajú poznatky o tom, že relatívne vysoké percento z nich vynecháva užívanie svojej liečby. Dôvody sú rôzne – či už príležitostné plánované vynechanie liečby, zábudlivosť alebo nízka motivácia pacienta starostlivo dodržiavať liečebný režim. Nízka úroveň adherencie k liečbe skresľuje pohľad na úspešnosť príslušnej medikácie a režimových opatrení a sťažuje vyhodnotenie efektivity liečby ochorenia. Odborníci preto...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu