This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

ADA 2018, Orlando, Spojené státy americké

Štěpán Svačina

přednosta III. kliniky VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Úvod Hlavní událostí letošního léta byl 78. kongres Americké diabetologické asociace (tzv. 78th Scientific Sessions), který se konal v neobvykle pozdním termínu 22.–26. června 2018. Účast na kongrese byla velká, a to i z České republiky, přestože se letos nečekalo nic extrémně významného – nekončila totiž žádná velká klinická studie. Plný sál uvítal zejména slavnostní plenární přednášky a pak se účastníci...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu