This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

ADA 2018, Orlando, Spojené státy americké

Štěpán Svačina

přednosta III. kliniky VFN v Praze a 1. LF UK, Praha

Úvod Hlavní událostí letošního léta byl 78. kongres Americké diabetologické asociace (tzv. 78th Scientific Sessions), který se konal v neobvykle pozdním termínu 22.–26. června 2018. Účast na kongrese byla velká, a to i z České republiky, přestože se letos nečekalo nic extrémně významného – nekončila totiž žádná velká klinická studie. Plný sál uvítal zejména slavnostní plenární přednášky a pak se účastníci...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu