This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Abstrakty

Nichols GA, Romo-LeTourneau V, Vupputuri S, Thomas SM, Kheniser KG, Kashyap SR, Kasumov T

Diabetology News 2/2019 Czech edition

Opožděné zahájení a intenzifikace antihyperglykemické terapie jsou spojeny s kardiovaskulárními příhodami, hospitalizacemi pro srdeční selhání a úmrtností ze všech příčin Nichols GA, Romo-LeTourneau V, Vupputuri S, Thomas SM   Cíl Zhodnotit dopad opožděné intenzifikace léčby na kardiovaskulární příhody, srdeční selhání a úmrtnost ze všech příčin v typických stadiích antihyperglykemické terapie.   Metody Za použití údajů z elektronických zdravotnických záznamů jsme vytvořili tři kohorty...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu