This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Abstrakty přednášek – Paralelní lékařská sekce

PragueONCO Journal 2022

Základní výzkum v onkologii   POŠKOZENÍ DNA RŮZNÝMI DRUHY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A JEHO REPARACE V KONTEXTU KARCINOGENEZE A PROTINÁDOROVÉ RADIOTERAPIE M. FALK Biofyzikální ústav AV ČR, Brno Klíčová slova: DNA, terapie, radioterapie, ionizující záření, karcinogeneze Rozvíjející se hadronová terapie přináší nové naděje pro pacienty s nádory rezistentními k současné radioterapii pomocí fotonového záření. Fyzikální vlastnosti urychlených protonů a těžkých...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu