This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Abstrakty přednášek – Paliativní sekce

PragueONCO Journal 2022

TĚLO A MYSL II. INDIKACE K PSYCHIATRICKÉ PÉČI A JEJÍ DOSTUPNOST M. ANDERS Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: moderní společnost, duševní zdraví, psychická zátěž, psychická onemocnění   Převážně psychická zátěž a z evolučního hlediska rychlé změny dramaticky měnící život v moderní společnosti se odrážejí nejen v oblasti tělesného, ale stále pronikavěji i duševního zdraví. Afektivní a úzkostné poruchy někteří autoři...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu