This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Abstrakty přednášek – Paliativní sekce

PragueONCO Journal 2022

TĚLO A MYSL II. INDIKACE K PSYCHIATRICKÉ PÉČI A JEJÍ DOSTUPNOST M. ANDERS Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: moderní společnost, duševní zdraví, psychická zátěž, psychická onemocnění   Převážně psychická zátěž a z evolučního hlediska rychlé změny dramaticky měnící život v moderní společnosti se odrážejí nejen v oblasti tělesného, ale stále pronikavěji i duševního zdraví. Afektivní a úzkostné poruchy někteří autoři...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu