This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Abstrakty přednášek – Paliativní sekce

PragueONCO Journal 2022

TĚLO A MYSL II. INDIKACE K PSYCHIATRICKÉ PÉČI A JEJÍ DOSTUPNOST M. ANDERS Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: moderní společnost, duševní zdraví, psychická zátěž, psychická onemocnění   Převážně psychická zátěž a z evolučního hlediska rychlé změny dramaticky měnící život v moderní společnosti se odrážejí nejen v oblasti tělesného, ale stále pronikavěji i duševního zdraví. Afektivní a úzkostné poruchy někteří autoři...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu