This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Abstrakty přednášek – Hlavní Lékařská sekce

PragueONCO Journal 2022

Onkogynekologie   MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY U CA PROSTATY – TERAPEUTICKÉ IMPLIKACE O. ČAPOUN Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: karcinom prostaty, PET/CT, cholin, fluciklovin, PSMA Standardní zobrazovací metody u karcinomu prostaty (KP) zahrnují magnetickou rezonanci prostaty, scintigrafii skeletu a výpočetní tomografii (CT) břicha a malé pánve, případně hrudníku. Jejich nevýhodou je relativně nízká senzitivita, zvláště pak...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu