This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Abstrakty přednášek – Hlavní Lékařská sekce

PragueONCO Journal 2022

Onkogynekologie   MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY U CA PROSTATY – TERAPEUTICKÉ IMPLIKACE O. ČAPOUN Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: karcinom prostaty, PET/CT, cholin, fluciklovin, PSMA Standardní zobrazovací metody u karcinomu prostaty (KP) zahrnují magnetickou rezonanci prostaty, scintigrafii skeletu a výpočetní tomografii (CT) břicha a malé pánve, případně hrudníku. Jejich nevýhodou je relativně nízká senzitivita, zvláště pak...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu