This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2022

Abstrakty přednášek – Hlavní Lékařská sekce

PragueONCO Journal 2022

Onkogynekologie   MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY U CA PROSTATY – TERAPEUTICKÉ IMPLIKACE O. ČAPOUN Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Klíčová slova: karcinom prostaty, PET/CT, cholin, fluciklovin, PSMA Standardní zobrazovací metody u karcinomu prostaty (KP) zahrnují magnetickou rezonanci prostaty, scintigrafii skeletu a výpočetní tomografii (CT) břicha a malé pánve, případně hrudníku. Jejich nevýhodou je relativně nízká senzitivita, zvláště pak...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu