This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2016 Czech edition

ABSTRAKTY

Diabetology News 3/2016 Czech edition

Testosteron a symptomy deprese u mužů v Programu prevence diabetu Kim C, Barrett-Connor E, Aroda VR, Mather KJ, Christophi CA, Horton ES, Pi-Sunyer X, Bray GA, Labrie F, Golden SH; Diabetes Prevention Program Research Group   CÍL Zkoumali jsme souvislost mezi intenzivní intervencí životního stylu (ILS) a změnami hladin testosteronu s náladou u mužů středního věku.   USPOŘÁDÁNÍ Sekundární analýza mužů...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu