This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Abstrakty

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Účinky perorálních antidiabetik na změny poměru játra/slezina na počítačové tomografii a zánětlivých biomarkerů u pacientů s diabetem 2. typu a nealkoholickou steatózou Yabiku K1, Mutoh A2, Miyagi K3, et al. 1University of the Ryukyus, Graduate School of Medicine, Okinawa, Japonsko. Elektronická adresa: kyabiku@med.u-ryukyu.ac.jp 2Clinical Pharmacology and Therapeutics University of the Ryukyus School of Medicine, Okinawa,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu