This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Abstrakty

Bridgeman SC, Ellison GC, Melton PE, Newsholme P, Mamotte C, Zhang H, Gao C, Fang L, Zhao HC, Yao SK, Cai X, Yang W, Gao X, Zhou L, Han X, Ji L, Wang Z, Lai ST, Xie L, Zhao JD, Ma NY, Zhu J, Ren ZG, Jiang GL

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Epigenetické účinky metforminu: od molekulárních mechanizmů ke klinickým důsledkům Bridgeman SC, Ellison GC, Melton PE, Newsholme P, Mamotte C   Stále roste počet důkazů spojujících epigenetické modifikace s diabetem 2. typu. Vědci nedávno zkoumali účinky běžně používaných léků včetně léků předepisovaných u diabetu na epigenetické procesy. Tato práce shrnuje vliv široce používaného antidiabetika metforminu na epigenomiku, hladiny mikroRNA a následnou genovou expresi...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu