This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Abstrakty

Bridgeman SC, Ellison GC, Melton PE, Newsholme P, Mamotte C, Zhang H, Gao C, Fang L, Zhao HC, Yao SK, Cai X, Yang W, Gao X, Zhou L, Han X, Ji L, Wang Z, Lai ST, Xie L, Zhao JD, Ma NY, Zhu J, Ren ZG, Jiang GL

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Epigenetické účinky metforminu: od molekulárních mechanizmů ke klinickým důsledkům Bridgeman SC, Ellison GC, Melton PE, Newsholme P, Mamotte C   Stále roste počet důkazů spojujících epigenetické modifikace s diabetem 2. typu. Vědci nedávno zkoumali účinky běžně používaných léků včetně léků předepisovaných u diabetu na epigenetické procesy. Tato práce shrnuje vliv široce používaného antidiabetika metforminu na epigenomiku, hladiny mikroRNA a následnou genovou expresi...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu