This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Abstrakty

Bridgeman SC, Ellison GC, Melton PE, Newsholme P, Mamotte C, Zhang H, Gao C, Fang L, Zhao HC, Yao SK, Cai X, Yang W, Gao X, Zhou L, Han X, Ji L, Wang Z, Lai ST, Xie L, Zhao JD, Ma NY, Zhu J, Ren ZG, Jiang GL

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Epigenetické účinky metforminu: od molekulárních mechanizmů ke klinickým důsledkům Bridgeman SC, Ellison GC, Melton PE, Newsholme P, Mamotte C   Stále roste počet důkazů spojujících epigenetické modifikace s diabetem 2. typu. Vědci nedávno zkoumali účinky běžně používaných léků včetně léků předepisovaných u diabetu na epigenetické procesy. Tato práce shrnuje vliv široce používaného antidiabetika metforminu na epigenomiku, hladiny mikroRNA a následnou genovou expresi...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu