This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Abstrakty

Bridgeman SC, Ellison GC, Melton PE, Newsholme P, Mamotte C, Zhang H, Gao C, Fang L, Zhao HC, Yao SK, Cai X, Yang W, Gao X, Zhou L, Han X, Ji L, Wang Z, Lai ST, Xie L, Zhao JD, Ma NY, Zhu J, Ren ZG, Jiang GL

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Epigenetické účinky metforminu: od molekulárních mechanizmů ke klinickým důsledkům Bridgeman SC, Ellison GC, Melton PE, Newsholme P, Mamotte C   Stále roste počet důkazů spojujících epigenetické modifikace s diabetem 2. typu. Vědci nedávno zkoumali účinky běžně používaných léků včetně léků předepisovaných u diabetu na epigenetické procesy. Tato práce shrnuje vliv široce používaného antidiabetika metforminu na epigenomiku, hladiny mikroRNA a následnou genovou expresi...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu