This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2018 Czech edition

Abstrakty

Baglia ML, Cui Y, Zheng T, Yang G, Li H, You M, Xu L, Murff H, Gao YT, Zheng W, Xiang YB, Shu XO, Richards KA, Liou JI, Cryns VL, Downs TM, Abel EJ, Jarrard DF, Oidor-Chan VH, Hong E, Pérez-Severiano F, Montes S, Torres-Narváez JC, Del Valle-Mondragón L, Pastelín-Hernández G, Sánchez-Mendoza A

Diabetology News 3/2018 Czech edition

  Použití antidiabetických léků v souvislosti s délkou přežití u pacientů s rakovinou prsu, kolorekta, plic nebo žaludku Baglia ML, Cui Y, Zheng T, Yang G, Li H, You M, Xu L, Murff H, Gao YT, Zheng W, Xiang YB, Shu XO   Cíl Studie naznačují, že pravidelné užívání metforminu může vést ke snížení mortality onkologických...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu