This site is intended for healthcare professionals

PragueONCO Journal 2024

Abstrakty posterů

PragueONCO Journal 2024

VILP REGISTR PACIENTŮ S METASTAZUJÍCÍM KARCINOMEM PANKREATU LÉČENÝCH PEGYLOVANÝM LIPOZOMÁLNÍM IRINOTEKANEM (ONIVYDE) PLUS 5-FLUOROUCILEM A LEUKOVORINEM V ČESKÉ REPUBLICE   STANISLAV BATKO1, MICHAL VOČKA2, BEATRICE MOHELNÍKOVÁ DUCHOŇOVÁ3, MARIÁN LIBERKO4, PETRA MÁJKOVÁ5, TOMÁŠ BÜCHLER1, LUBOŠ PETRUŽELKA2, BOHUSLAV MELICHAR3, RENATA SOUMAROVÁ4, KAREL HEJDUK5 1 Onkologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole 2 Onkologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu