This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Abirateron u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty bez předchozí chemoterapie: výsledky studie COU-AA-302

Tomáš Hanuš

Urologická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) je definován jako progrese nádoru při kastrační hladině testosteronu nižší než 1,7 nmol/l, navzdory sekundární hormonální manipulaci, zahrnující vysazení nebo výměnu antiandrogenu, event. podávání estrogenů. Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty je každoročně příčinou přibližně 258 400 úmrtí mužů na celém světě.(1,2)   Úmrtí pacientů s tímto onemocněním typicky nastává v intervalu 24 až...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu