This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Abirateron u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty bez předchozí chemoterapie: výsledky studie COU-AA-302

Tomáš Hanuš

Urologická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) je definován jako progrese nádoru při kastrační hladině testosteronu nižší než 1,7 nmol/l, navzdory sekundární hormonální manipulaci, zahrnující vysazení nebo výměnu antiandrogenu, event. podávání estrogenů. Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty je každoročně příčinou přibližně 258 400 úmrtí mužů na celém světě.(1,2)   Úmrtí pacientů s tímto onemocněním typicky nastává v intervalu 24 až...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu