This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Abirateron u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty bez předchozí chemoterapie: výsledky studie COU-AA-302

Tomáš Hanuš

Urologická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty (mCRPC) je definován jako progrese nádoru při kastrační hladině testosteronu nižší než 1,7 nmol/l, navzdory sekundární hormonální manipulaci, zahrnující vysazení nebo výměnu antiandrogenu, event. podávání estrogenů. Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty je každoročně příčinou přibližně 258 400 úmrtí mužů na celém světě.(1,2)   Úmrtí pacientů s tímto onemocněním typicky nastává v intervalu 24 až...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu