This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Abirateron acetát u chemonaivního pacienta s karcinomem prostaty

Běla Malinová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Úvod Karcinom prostaty patří mezi hormonálně dependentní onemocnění. Základní hormonální terapii karcinomu prostaty představuje aplikace agonistů LHRH nebo orchiektomie. Tato léčba vede k omezení produkce androgenů ve varlatech, ale ne v nadledvinách či v nádorové prostatické tkáni. Léčivý přípravek abirateron acetát (Zytiga) selektivně blokuje enzym 17α-hydroxylázu/C17-20-lyázu. Tento enzym katalyzuje přeměnu pregnenolonu a progesteronu na prekurzory testosteronu a dihydrotestosteronu. Blokádou tohoto procesu se...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu