This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Abirateron acetát u chemonaivního pacienta s karcinomem prostaty

Běla Malinová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Úvod Karcinom prostaty patří mezi hormonálně dependentní onemocnění. Základní hormonální terapii karcinomu prostaty představuje aplikace agonistů LHRH nebo orchiektomie. Tato léčba vede k omezení produkce androgenů ve varlatech, ale ne v nadledvinách či v nádorové prostatické tkáni. Léčivý přípravek abirateron acetát (Zytiga) selektivně blokuje enzym 17α-hydroxylázu/C17-20-lyázu. Tento enzym katalyzuje přeměnu pregnenolonu a progesteronu na prekurzory testosteronu a dihydrotestosteronu. Blokádou tohoto procesu se...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu