This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Abirateron acetát u chemonaivního pacienta s karcinomem prostaty

Běla Malinová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Úvod Karcinom prostaty patří mezi hormonálně dependentní onemocnění. Základní hormonální terapii karcinomu prostaty představuje aplikace agonistů LHRH nebo orchiektomie. Tato léčba vede k omezení produkce androgenů ve varlatech, ale ne v nadledvinách či v nádorové prostatické tkáni. Léčivý přípravek abirateron acetát (Zytiga) selektivně blokuje enzym 17α-hydroxylázu/C17-20-lyázu. Tento enzym katalyzuje přeměnu pregnenolonu a progesteronu na prekurzory testosteronu a dihydrotestosteronu. Blokádou tohoto procesu se...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu