This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2014 Czech edition

Abirateron acetát u chemonaivního pacienta s karcinomem prostaty

Běla Malinová

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole

Úvod Karcinom prostaty patří mezi hormonálně dependentní onemocnění. Základní hormonální terapii karcinomu prostaty představuje aplikace agonistů LHRH nebo orchiektomie. Tato léčba vede k omezení produkce androgenů ve varlatech, ale ne v nadledvinách či v nádorové prostatické tkáni. Léčivý přípravek abirateron acetát (Zytiga) selektivně blokuje enzym 17α-hydroxylázu/C17-20-lyázu. Tento enzym katalyzuje přeměnu pregnenolonu a progesteronu na prekurzory testosteronu a dihydrotestosteronu. Blokádou tohoto procesu se...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu