This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

74letá žena s nádorovou duplicitou

Věra Benešová

KOC nemocnice Jihlava

Úvod Nástup nových molekul v léčbě metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu změnil algoritmus léčby tohoto onemocnění. Výsledky kombinované biologické léčby Perjeta (pertuzumab) a Herceptin (trastuzumab) a docetaxel v randomizované klinické studii CLEOPATRA výrazně prodloužil dobu přežití těchto pacientek za zachování kvality života. V této kazuistice popisuji případ 74leté ženy s diagnostikovanou nádorovou duplicitou – s metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu a lokálně pokročilým karcinomem tlustého...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu