This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

74letá žena s nádorovou duplicitou

Věra Benešová

KOC nemocnice Jihlava

Úvod Nástup nových molekul v léčbě metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu změnil algoritmus léčby tohoto onemocnění. Výsledky kombinované biologické léčby Perjeta (pertuzumab) a Herceptin (trastuzumab) a docetaxel v randomizované klinické studii CLEOPATRA výrazně prodloužil dobu přežití těchto pacientek za zachování kvality života. V této kazuistice popisuji případ 74leté ženy s diagnostikovanou nádorovou duplicitou – s metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu a lokálně pokročilým karcinomem tlustého...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu