This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

74letá žena s nádorovou duplicitou

Věra Benešová

KOC nemocnice Jihlava

Úvod Nástup nových molekul v léčbě metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu změnil algoritmus léčby tohoto onemocnění. Výsledky kombinované biologické léčby Perjeta (pertuzumab) a Herceptin (trastuzumab) a docetaxel v randomizované klinické studii CLEOPATRA výrazně prodloužil dobu přežití těchto pacientek za zachování kvality života. V této kazuistice popisuji případ 74leté ženy s diagnostikovanou nádorovou duplicitou – s metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu a lokálně pokročilým karcinomem tlustého...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu