This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

74letá žena s nádorovou duplicitou

Věra Benešová

KOC nemocnice Jihlava

Úvod Nástup nových molekul v léčbě metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu změnil algoritmus léčby tohoto onemocnění. Výsledky kombinované biologické léčby Perjeta (pertuzumab) a Herceptin (trastuzumab) a docetaxel v randomizované klinické studii CLEOPATRA výrazně prodloužil dobu přežití těchto pacientek za zachování kvality života. V této kazuistice popisuji případ 74leté ženy s diagnostikovanou nádorovou duplicitou – s metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu a lokálně pokročilým karcinomem tlustého...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu