This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2016 Czech edition

74letá žena s nádorovou duplicitou

Věra Benešová

KOC nemocnice Jihlava

Úvod Nástup nových molekul v léčbě metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu změnil algoritmus léčby tohoto onemocnění. Výsledky kombinované biologické léčby Perjeta (pertuzumab) a Herceptin (trastuzumab) a docetaxel v randomizované klinické studii CLEOPATRA výrazně prodloužil dobu přežití těchto pacientek za zachování kvality života. V této kazuistice popisuji případ 74leté ženy s diagnostikovanou nádorovou duplicitou – s metastazujícím HER2-pozitivním karcinomem prsu a lokálně pokročilým karcinomem tlustého...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu