This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2023 Czech edition

25 odstínů infekcí u imunopatologických stavů

Helena Lahoda Brodská, Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

» Infekce je u imunokompromitovaných pacientů nejčastější příčinou morbidity a mortality. » Užití běžných markerů zánětu – klinických i laboratorních – je limitováno, a snižuje se tak diagnostická výtěžnost. » Imunosuprimující i imunostimulující léky významně ovlivňují hladiny některých markerů nejen v době užívání, ale i po jejich vysazení – dochází k tzv. rebound fenoménu.  ...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu