This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2023 Czech edition

25 odstínů infekcí u imunopatologických stavů

Helena Lahoda Brodská, Václava Adámková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

» Infekce je u imunokompromitovaných pacientů nejčastější příčinou morbidity a mortality. » Užití běžných markerů zánětu – klinických i laboratorních – je limitováno, a snižuje se tak diagnostická výtěžnost. » Imunosuprimující i imunostimulující léky významně ovlivňují hladiny některých markerů nejen v době užívání, ale i po jejich vysazení – dochází k tzv. rebound fenoménu.  ...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu