This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2021 Czech edition

17. kongres EADO a 10. světový kongres melanomu Novinky z onkologické léčby nemelanomových kožních karcinomů

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod Letošní virtuální 17. kongres EADO a 10. světový kongres melanomu se konal ve dnech 15.–17. dubna 2021. Byl věnován diagnostice a léčbě melanomu, ale i nemelanomových kožních nádorů. Právě v léčbě spinocelulárního a bazoceluárního karcinomu kůže došlo k výraznému posunu v účinnosti léčby. U spinocelulárního karcinomu kůže se s velmi dobrými výsledky prosadil cemiplimab...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu