This site is intended for healthcare professionals

ESO Journal 2/2021 Czech edition

17. kongres EADO a 10. světový kongres melanomu Novinky z onkologické léčby nemelanomových kožních karcinomů

Eugen Kubala

Onkologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod Letošní virtuální 17. kongres EADO a 10. světový kongres melanomu se konal ve dnech 15.–17. dubna 2021. Byl věnován diagnostice a léčbě melanomu, ale i nemelanomových kožních nádorů. Právě v léčbě spinocelulárního a bazoceluárního karcinomu kůže došlo k výraznému posunu v účinnosti léčby. U spinocelulárního karcinomu kůže se s velmi dobrými výsledky prosadil cemiplimab...

Zpět

Podpůrná léčba č. 3/2021 Czech edition

17 | 09 | 2021

Vychází nová Podpůrná léčba.

Pracujeme na novém čísle České diabetologie

09 | 09 | 2021

V dalším vydání České diabetologie se budeme zabývat tématem Diabetes mellitus a transplantace.

Nové vydání časopisu Antiinfectives News Czech edition

31 | 08 | 2021

Časopis vyjde v první polovině září 2021.
Partneři projektu