This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

13th Milan Breast Cancer Conference / 22.-24. červen 2011

Pavel Jandík

Onkologické centrum FN Hradec Králové

Měl jsem možnost zúčastnit se této vzdělávací akce. Z jejího průběhu si dovoluji uvést několik stručných poznámek.   K lokalitě Miláno je hlavním městem Lombardie, druhým největším v Itálii a údajně nejbohatším z nich. Samotné město má 1,3 mil. obyvatel, tzv. „Velké Miláno“ s nedohlednou splývající aglomerací skoro 4 mil. Za pěkného počasí je lze...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu