This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

13th Milan Breast Cancer Conference / 22.-24. červen 2011

Pavel Jandík

Onkologické centrum FN Hradec Králové

Měl jsem možnost zúčastnit se této vzdělávací akce. Z jejího průběhu si dovoluji uvést několik stručných poznámek.   K lokalitě Miláno je hlavním městem Lombardie, druhým největším v Itálii a údajně nejbohatším z nich. Samotné město má 1,3 mil. obyvatel, tzv. „Velké Miláno“ s nedohlednou splývající aglomerací skoro 4 mil. Za pěkného počasí je lze...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu