This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2011 Czech edition

13th Milan Breast Cancer Conference / 22.-24. červen 2011

Pavel Jandík

Onkologické centrum FN Hradec Králové

Měl jsem možnost zúčastnit se této vzdělávací akce. Z jejího průběhu si dovoluji uvést několik stručných poznámek.   K lokalitě Miláno je hlavním městem Lombardie, druhým největším v Itálii a údajně nejbohatším z nich. Samotné město má 1,3 mil. obyvatel, tzv. „Velké Miláno“ s nedohlednou splývající aglomerací skoro 4 mil. Za pěkného počasí je lze...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu