This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Zprávy ze sjezdů a sympozií ‒ jaro, léto 2014

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LFUK

Jubilejní diabetologické Luhačovice Letošní diabetologické dny byly jubilejní ‒ již 50. V kongresových novinách mnozí vzpomínali, kdy byli v Luhačovicích poprvé, jak na ně sjezd zapůsobil a co zde za mnoho let zažili. Pamětníků prvních Luhačovic je již mezi námi málo. S letošní slavnostní Syllabovou přednáškou na téma Diabetes u dětí a adolescentů vystoupil doc. Šumník. Následovaly dvě prezentace zvaných hostů, tentokrát českého původu. Profesor...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu