This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Zprávy ze sjezdů a sympozií ‒ jaro, léto 2014

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LFUK

Jubilejní diabetologické Luhačovice Letošní diabetologické dny byly jubilejní ‒ již 50. V kongresových novinách mnozí vzpomínali, kdy byli v Luhačovicích poprvé, jak na ně sjezd zapůsobil a co zde za mnoho let zažili. Pamětníků prvních Luhačovic je již mezi námi málo. S letošní slavnostní Syllabovou přednáškou na téma Diabetes u dětí a adolescentů vystoupil doc. Šumník. Následovaly dvě prezentace zvaných hostů, tentokrát českého původu. Profesor...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu