This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Zprávy ze sjezdů a sympozií ‒ jaro, léto 2014

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LFUK

Jubilejní diabetologické Luhačovice Letošní diabetologické dny byly jubilejní ‒ již 50. V kongresových novinách mnozí vzpomínali, kdy byli v Luhačovicích poprvé, jak na ně sjezd zapůsobil a co zde za mnoho let zažili. Pamětníků prvních Luhačovic je již mezi námi málo. S letošní slavnostní Syllabovou přednáškou na téma Diabetes u dětí a adolescentů vystoupil doc. Šumník. Následovaly dvě prezentace zvaných hostů, tentokrát českého původu. Profesor...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu