This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 3/2014 Czech edition

Zprávy ze sjezdů a sympozií ‒ jaro, léto 2014

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LFUK

Jubilejní diabetologické Luhačovice Letošní diabetologické dny byly jubilejní ‒ již 50. V kongresových novinách mnozí vzpomínali, kdy byli v Luhačovicích poprvé, jak na ně sjezd zapůsobil a co zde za mnoho let zažili. Pamětníků prvních Luhačovic je již mezi námi málo. S letošní slavnostní Syllabovou přednáškou na téma Diabetes u dětí a adolescentů vystoupil doc. Šumník. Následovaly dvě prezentace zvaných hostů, tentokrát českého původu. Profesor...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu