This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Zprávy z proběhlých přednášek a seminářů (leden ‒ duben 2014)

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Šonkův den o obezitě 30. ledna 2014 proběhl v hotelu DAP v Praze Dejvicích již 9. ročník Šonkova dne o obezitě, který je pořádán III. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V přeplněném sále zaznělo 24 přednášek. V již tradičním vystoupení zavzpomínala na zakladatele české obezitologie, profesora Jiřího Šonku, profesorka MUDr. Jana Pařízková z Endokrinologického ústavu. Zazněla i další témata, například...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu