This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Zprávy z proběhlých přednášek a seminářů (leden ‒ duben 2014)

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Šonkův den o obezitě 30. ledna 2014 proběhl v hotelu DAP v Praze Dejvicích již 9. ročník Šonkova dne o obezitě, který je pořádán III. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V přeplněném sále zaznělo 24 přednášek. V již tradičním vystoupení zavzpomínala na zakladatele české obezitologie, profesora Jiřího Šonku, profesorka MUDr. Jana Pařízková z Endokrinologického ústavu. Zazněla i další témata, například...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu