This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2014 Czech edition

Zprávy z proběhlých přednášek a seminářů (leden ‒ duben 2014)

Štěpán Svačina

přednosta III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Šonkův den o obezitě 30. ledna 2014 proběhl v hotelu DAP v Praze Dejvicích již 9. ročník Šonkova dne o obezitě, který je pořádán III. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V přeplněném sále zaznělo 24 přednášek. V již tradičním vystoupení zavzpomínala na zakladatele české obezitologie, profesora Jiřího Šonku, profesorka MUDr. Jana Pařízková z Endokrinologického ústavu. Zazněla i další témata, například...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu